Referenser

På de här sidorna har jag samlat de föreläsningar jag gjort under året. Om du önskar komma i kontakt med någon av arrangörerna är du välkommen att höra av dig till mig på: info@saralund.se

Önskar du veta vem eller vilka jag föreläst för tidigare år, var god kontakta mig på: info@saralund.se

 


Referenser 2003 - 2004

Referenser 2003 - 2004

2016-08-04

Läs mer

Referenser 2005

Referenser 2005

2016-08-04

Läs mer

Referenser 2006

Referenser 2006

2016-08-04

Läs mer

Referenser 2007

Referenser 2007

2016-08-04

Läs mer

Referenser 2008

Referenser 2008

2016-08-04

Läs mer

Referenser 2009

Referenser 2009

2016-08-04

Läs mer

Referenser 2010

Referenser 2010

2016-08-04

Läs mer

Referenser 2011

Referenser 2011

2016-08-04

Läs mer

Referenser 2012

Referenser 2012

2016-08-04

Läs mer

Referenser 2013

Referenser 2013

2016-08-04

Läs mer

Referenser 2014

Referenser 2014

2016-08-04

Läs mer

Referenser 2015

Referenser 2015

2016-08-03

Läs mer