Öppna föreläsningar med Sara Lund/SaraClaes i juni 2018