¨

Sara i Skolan!

Barn och ungdom är en prioriterad grupp för mig. Därför har jag, med erfarenhet från olika skolor, tagit fram ett förmånligt erbjudande som kombinerar en studiedag för lärare och annan personal med en heldag för eleverna, och kanske en offentlig kvällsföreläsning för vårdnadshavare och andra intresserade.

"Sara i Skolan" erbjuder en extern föreläsare, som på ett underhållande och interaktivt sätt inspirerar till tankar om värdegrund, mångfald och jämställdhet, nyttan av oliktänkare och förståelsen för alla människors lika värde, värdighet, rättigheter och skyldigheter.

"Sara i Skolan" dessutom är betydligt billigare än en vanlig föreläsning för enbart personalen. Dagen går att göra på olika sätt. Här nedan har jag tagit fram tre förslag där Förslag 3 är något dyrare än de övriga, men det är fortfarande ett lågprisalternativ.

Förslag 1. Två föreläsningar + Pedagogiskt Café

08.30 - 10.30 Föreläsning för tex gymnasiet åk 1 med lärare och personal
10.30 - 11.30 Mingla och diskutera med eleverna
11.30 - 12.30 Lunch i skolmatsalen
12.30 - 14.30 Föreläsning för tex gymnasiet åk 2 med lärare och personal
15.00 - 15.30 Mingla och diskutera med eleverna
15.30 - 16.30 "Pedagogiskt Café" med enbart lärare och personal

Förslag 2. En föreläsning + klassrumsbesök + Pedagogiskt Café

08.30 - 10.30 Föreläsning för tex gymnasiet åk 1 + 2 med lärare och personal
10.30 - 11.00 Möjlighet för elever att prata med mig
11.00 - 12.00 Elever och lärare diskuterar föreläsningen i resp. klassrum
12.00 - 13.00 Lunch i elevmatsalen
13.00 - 15.00 Jag diskuterar föreläsningen med eleverna i resp klassrum
15.00 - 16.30 "Pedagogiskt Café" med enbart lärare och personal

Förslag 3. En föreläsning + klassrumsbesök + Pedagogiskt Café + kvällsföreläsning

08.30 - 10.30 Föreläsning för tex högstadiet åk 8 + 9 med lärare och personal
10.30 - 12.00 Elever och lärare diskuterar föreläsningen i resp. klassrum
11.30 - 12.30 Lunch i elevmatsalen
12.30 - 15.00 Jag diskuterar föreläsningen med eleverna i resp klassrum
15.00 - 16.30 "Pedagogiskt Café" med enbart lärare och personal

18.00 - 20.00 Föreläsning för vårdnadshavare och allmänhet.

Det går att flytta på tiderna lite hit och dit, men det handlar om en heldag för hela skolan.

"Pedagogiskt Café" är en utvärdering/fördjupning av dagen för lärare och personal. Där vi kan även prata om diskriminering, yttrandefrihet, bemötande, varumärke, vikten av en gemensam värdegrund och allt annat som kan vara intressant att ta upp.

En förutsättning för "Sara i Skolan" är att läraren i i förväg pratat med eleverna om det som står i Skollagen 5 § att "Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling."

Bäst är om eleverna i förväg formulerar frågor som jag lägger in i föreläsningen.
Efter föreläsningen diskuterar lärare och elever föreläsningen klassvis.

Resten av dagen besöker jag eleverna i klassrummen, 30-40 minuter i varje klass. Om det är många klasser kan man samla 2 klasser i varje rum och jag svarar på alla frågor och diskuterar och provocerar på ett kul sätt med eleverna.
Dagen avslutas med "Pedagogiskt Café" där jag summerar dagen tillsammans med lärarna.

Min erfarenhet är att storföreläsning funkar utmärkt för elever från åk
8 och uppåt. Åk 7 och yngre funkar bättre klassvis och det kan vi också prata om.

I avtalet ingår ett ex av min bok ”Från Man till Människa”. Behöver du fler böcker ska du få ett bra pris.

Läs mer om boken "Från Man till Människa" här

Teknikbehov

För att det ska bli en riktigt bra föreläsning behöver jag detta

Reklammaterial

Finns under fliken "Reklam & PR".

Ladda ned reklamtext
Ladda ned bilder
Ladda ned affischer

Läs mer

Läs mer om Sara i skolan - förskolan
Läs mer om Sara i skolan - låg- och mellanstadiet
Läs mer om Sara i Skolan - gymnasiet samt åk 6 och 7
Läs mer om Sara i Skolan - gymnasiet
Läs mer om Sara i Förskolan
SVT Halland - Sara på Veingeskolan i Laholm
Arboga tidning - SaraClaes på Ullvigymnasiet

Hör av dig för bokning eller ytterligare information, och om du vill prata med någon som köpt "Sara i Skolan".

Bilderna är från Ursviksskolan och Per Braheskolan i Jönköping.
Fotografer: Lena Löfstedt och Elin Stork.


Kontakta oss

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.