Föreläsare

Aktuellt


 SARA I SKOLAN
- en studiedag för elever, lärare och övrig personal.
Sara i Skolan

    Barn och ungdom är en prioriterad grupp för mig. Därför har jag, med erfarenhet från olika skolor, tagit fram ett förmånligt erbjudande som kombinerar en studiedag för lärare och annan personal med en heldag för eleverna. Som dessutom är betydligt billigare än en vanlig föreläsning för enbart personalen.

    En studiedag för hela skolan kan se ut så här (2 x 2 timmar):
08.00 - 10.00
föreläsning i aulan för en grupp elever (t.ex gymnasiet åk 1) samt lärare och personal
10.00 - 13.00
pratar och äter med eleverna
13.00 - 15.00
föreläsning i aulan för en grupp elever (t.ex gymnasiet åk 2) samt lärare och personal
15.00 - 15.30 pratar med eleverna
15.30 - 17.00 "Pedagogiskt Café"
för lärare och övrig personal på skolan
.

    eller kanske så här (4 timmar inkl 3 x 15 minuter paus):
08.00 - 12.00
föreläsning för elever, lärare och övrig personal
12.00 - 13.00 pratar och äter med eleverna
13.00 - 15.30
övningar/grupparbeten/diskussioner/klassbesök med eleverna
15.30 - 17.00 "Pedagogiskt Café" för lärare och övrig personal på skolan.

   
 "Sara i Skolan" är en möjlighet för skolan att erbjuda elever, lärare och övrig personal en studiedag med en extern föreläsare, som på ett underhållande och interaktivt sätt inspirerar till tankar om värdegrund, mångfald
och jämställdhet, nyttan av oliktänkare och förståelsen för alla människors lika värde, värdighet, rättigheter och skyldigheter. Det går att flytta på tiderna lite hit och dit, men det handlar om en heldag för hela skolan.

Det är viktigt att det finns tid för eleverna att prata lite mera enskilt med föreläsaren under dagen.

    Den sista delen på eftermiddagen, är tänkt som en utvärdering/fördjupning av dagen för lärare och personal. Den kan även utformas som ett "Pedagogiskt Café" för all personal på skolan där vi kan prata om diskriminering, yttrandefrihet, bemötande, varumärke, vikten av en gemensam värdegrund etc.

    Dagen som jag beskriver den här ovan funkar mycket bra för gymnasiet, och har visat sig fungera bra även för 8:or och 9:or (7:or är ett gränsfall som kan fungera).
Med ett lite annorlunda upplägg funkar "Sara i Skolan" ända ner i förskolan och låg- och mellanstadiet. Då går jag runt på skolan och pratar med eleverna klassvis tex 30 minuter/klass.

Bilderna är från Ursviksskolan och Per Braheskolan i Jönköping. Fotografer: Lena Löfstedt och Elin Stork
Hör av dig för bokning eller ytterligare information, och om du vill prata med någon som köpt "Sara i Skolan"
.


Claes Schmidt / Sara Lund

+46 (0)707 - 41 40 95

info@saralund.se

Affärer med Nöje AB,

+46 (0)40 - 16 29 09

www.saralund.se

Östanväg 39, 216 19 Malmö

  fb: Claes Schmidt Sara Lund